Rozpocznij wpisywanie...

150 lat Aquanet

W 2015 r. minęło dokładnie 150 lat od chwili założenia wodociągów poznańskich. Znaczenie i rola, jaką nasza firma odegrała dla polepszenia stanu zdrowia, higieny i życia mieszkańców, stały się przyczyną organizacji obchodów tak ważnej dla wszystkich rocznicy.

Aquanet to firma z ogromną tradycją, która swoimi początkami sięga XIII wieku, kiedy to książę Przemysł II zezwolił na przeprowadzenie pierwszego wodociągu. Wówczas była to zaledwie namiastka tego, co wybudowano później i co nazwano siecią wodociągową. W tym czasie zapewne nikt nie brał pod uwagę faktu, że prowadzona przez następców Przemysła rozbudowa systemu wodociągowego, rozwinie się na tyle, że w celu kontynuacji dzieła, zostanie w przyszłości stworzona specjalna instytucja. Pasjonatów tego tematu było wielu. Wśród nich na uwagę zasługuje Edward Raczyński, który przez wiele lat swojego życia nie szczędził starań i środków, by zrealizować wizję stworzenia wodociągów. Po jego śmierci władze miejskie zaniepokojone pogarszającym się zaopatrzeniem miasta w wodę, zwróciły się do budowniczego gazowni - inż. Moore’a z Berlina o opracowanie planu budowy wodociągów dla Poznania. Budowę przeprowadzono w latach 1865 - 66. Stację wodociągową zlokalizowano na terenie gazowni przy ul. Grobla 10. Dlatego rok 1865 stał się początkową datą istnienia naszej firmy. Do końca XIX wieku gazownia i wodociągi złączone były pod wspólną nazwą „Zakład Gazowni i Wodociągów".

Sponsorzy: