Rozpocznij wpisywanie...

Akademia GIS Aquanet

W związku z coraz wyraźniej dostrzegalną potrzebą rozpowszechniania wśród pracowników narzędzi GIS oraz wiedzy na temat ich obsługi, w lipcu 2014 roku uruchomiono w Spółce Projekt Akademia GIS Aquanet (AGA). Projekt ma na celu wdrażanie naszych pracowników w tematy związane GIS-em oraz wymianę doświadczeń z innymi firmami z branży.

W dniu 17.09.2015 w Hotelu Twardowski w Poznaniu odbyła się konferencja pod tytułem "GIS w zarządzaniu majątkiem w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych”. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali specjaliści GIS z kilkunastu wiodących firm wodociągowych w Polsce, przedstawiciele Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, kadra naukowa Zakładu Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz eksperci ds. zarządzania infrastrukturą sieciową. Wyłącznym organizatorem konferencji jest Aquanet SA.  
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania informacją przestrzenną o infrastrukturze sieciowej oraz do rozmowy o problemach z którymi na co dzień spotykają się specjaliści odpowiedzialni za tworzenie bazy danych GIS w swoich firmach. Zaproszeni eksperci wskazali korzyści jakie może przynieść GIS wykorzystywany jako istotne narzędzie wsparcia decyzji na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie.
Konferencja była organizowana w ramach projektu Akademia GIS Aquanet. Założeniem projektu jest wymiana doświadczeń z innymi podmiotami  oraz budowanie wspólnych standardów dotyczących zarządzania informacją o majątku sieciowym.

Osoba do kontaktu w sprawach dot. organizacji konferencji: Daniel Malujda - Specjalista ds. Zarządzania Informacją o Majątku, email: daniel.malujda@aquanet.pl.

   

Patroni medialni konferencji: