Rozpocznij wpisywanie...

Z/63/2017 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie cieku Mielcuch w Swarzędzu (etap III) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Opracowanie Projektu  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w  obrębie cieku Mielcuch w Swarzędzu (etap III) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od...

zobacz wiecej »

Z/59/2017 Wymiana i montaż wodomierzy wraz z wykonaniem prac instalacyjnych i dostarczenie nowych wodomierzy oraz dostarczenie i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu.

Poznań, dnia 16.10.2017 r.   Polska-Poznań: Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 2017/S 198-408234 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi "Wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych - znajdujących...

zobacz wiecej »

Z/53/2017 - Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy): kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach oraz sieci wodociągowej w Murowanej Goślinie w podziale na dwa Pakiety

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2017/S 195-401516 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Ogłoszenie o zamówieniu_2017_S_195-401516 SIWZ I - IDW SIWZ II - OPZ SIWZ III -Wzór Umowy Zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017r. Sprawę...

zobacz wiecej »

Z/62/2017 - Roboty budowlano – montażowe w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: 1. Poznań –sieć wodociągowa w ul. Podmokłej; 2. Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Podmokłej

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 194-398960 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane   Ogłoszenie o zamówieniu-2017_S_194-398960 SIWZ I - IDW SIWZ II - OPZ SIWZ III - Projekt umowy...

zobacz wiecej »

Z/52/2017 „Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: Pakiet 1 - sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Glinianej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2017/S 193-396855 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi „Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: Pakiet 1 - sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Glinianej w...

zobacz wiecej »

Z/54/2017 „Opracowanie Projektu:Pakiet I-Wymiana sieci wodociągowej w ul.Nad Strumykiem i w ul.Puszkina w Luboniu;Pakiet II-Budowa sieci kanaliz.sanit. wraz z przyłączami do posesji przy ul.Olszynowej w Luboniu”

Poznań, dnia 09.10.2017 r. Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2017/S 193-396856 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Nazwa: „Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: Pakiet I:  Wymiana sieci...

zobacz wiecej »

Z/51/2017 - Roboty budowlano – montażowe w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na terenie osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Osiedlowej, Żabikowskiej i Źródlanej w Luboniu

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 173-355078 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane   Ogłoszenie o zamówieniu_2017_S 173-355078 SIWZ I - IDW SIWZ II_OPZ SIWZ III-Projekt Umowy...

zobacz wiecej »

Z/41/2017 Modernizacja systemu recyrkulacji osadu, polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu nowych pomp wirowych w Budynku Maszynowni II na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Poznań, dnia 19.10.2017r. AQUANET SA – Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel.61 8359-243 faks 61 8359-321, 61 8359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych  umieszczony na stronie...

zobacz wiecej »
*}