Rozpocznij wpisywanie...

Z/84/2017 - Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez wykonanie układu z zastosowaniem turbiny ORC wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

zobacz wiecej »

Z/21/2018 Opracowanie Projektu dla budowysieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Swarzędz w Placu Niezłomnych” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Poznań, dnia 04.07.2018 r. Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 126-288373 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości...

zobacz wiecej »

Z/26/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: Wesołej, Cichej w Szczytnikach; Jeziornej, Nad Wodą, Skowronkowej, Os. Parkowe, Łabędzie, Żurawia, Bażantowa, Jastrzębia w Szczytnikach; Platanowej, Jaśminowej, Cedrowej w Kamionkach; Drapałka w Borówcu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 126-288355 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: Wesołej, Cichej w Szczytnikach; Jeziornej, Nad Wodą, Skowronkowej, Os. Parkowe,...

zobacz wiecej »

Z/17/2018 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy gm. Swarzędz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robótnowiącej przedmiot zamówienia od dni

Poznań, dnia 04.07.2018 r. Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 126-288357 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy gm. Swarzędz w...

zobacz wiecej »

Z/24/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Biernatkach oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach, gm. Kórnik

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 124-283379 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Biernatkach oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach, gm....

zobacz wiecej »

Z/27/2018 Eksploatacja sieci wodociągowej gmin Suchy Las i Kórnik Pakiet nr 1 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las. Pakiet nr 2 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik.

Polska-Poznań: Instalacje wodne 2018/S 124-283370 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Eksploatacja sieci wodociągowej gmin Suchy Las i Kórnik Pakiet nr 1 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las. Pakiet nr 2 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy...

zobacz wiecej »

Z/16/2018 - Wzrost produkcji energii „zielonej” na terenie LOŚ Zaprojektowanie i budowa instalacji przyjmowania, przesyłu i dozowania odpadów płynnych do istniejących Zamkniętych Komór Fermentacyjnych oraz przebudowa odsiarczalni biogazu na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286, działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl ogłasza przetarg nieograniczony...

zobacz wiecej »

Z/25/2018 - Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 60.000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w podziale na 8 Pakietów

Polska-Poznań: Usługi likwidacji osadów 2018/S 118-269392​ Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Ogłoszenie o zamówieniu 2018_S 118-269392 SIWZ SIWZ_Załączniki do formularzy ofert SIWZ_OPZ_Specyfikacja techniczna SIWZ_Umowa   Sprawę prowadzi:...

zobacz wiecej »

Z/22/2018 - Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchy Las w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 112-255915 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ SIWZ_OPZ SIWZ_Wzory Umów Zmiana (1) treści SIWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  ...

zobacz wiecej »

Z/23/2018 Przebudowa istniejącego systemu napowietrzania dla bioreaktora nr 10.4 wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz powykonawczej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

  Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 107, faks (61) 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

zobacz wiecej »