Rozpocznij wpisywanie...

Z/6/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Ewangelickiej oraz na budowę sieci wodociągowej w ulicy Ewangelickiej na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Łaziennej i pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót budowlanych

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 073-162959 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ (Część Formalna) SIWZ (OPZ) SIWZ (Wzory Umów) Zmiana treści SIWZ Informacja o złożonych...

zobacz wiecej »

Z/84/2017 - Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez wykonanie układu z zastosowaniem turbiny ORC wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

zobacz wiecej »

Z/17/2018 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy gm. Swarzędz wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Poznań, dnia 17.04.2018 r. Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 074-165601 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Nazwa zadania: Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrakowej w...

zobacz wiecej »

Z/15/2018 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie os. Kameralnego przy ul. Glebowej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Poznań, 16. 04. 2018r Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 073-162957 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  na terenie os....

zobacz wiecej »

Z/14/2018 Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Cmentarnej, Malwowej, Storczykowej, Żonkilowej i bocznej od Cmentarnej w Jasiniu wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzorem autorskim

Poznań, dn. 05.04.2018 Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 066-147794 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w...

zobacz wiecej »

Z/16/2018 - Zaprojektowanie i budowa instalacji przyjmowania, przesyłu i dozowania odpadów płynnych do istniejących Zamkniętych Komór Fermentacyjnych oraz przebudowa odsiarczalni biogazu na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286, działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl ogłasza przetarg nieograniczony...

zobacz wiecej »

Z/11/2018 Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Wodnej i bocznych od niej w Mosinie wraz z pozwoleniem na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Wodnej i bocznych od niej w Mosinie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na...

zobacz wiecej »