Rozpocznij wpisywanie...

Z/40/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany sieci wodociągowej w Poznaniu - w ul. Alei Wielkopolskiej - strona północna oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót.

Poznań, 17. 09. 2018 Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 178-404180 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla  wymiany sieci wodociągowej w  Poznaniu - w ul. Alei Wielkopolskiej - strona północna oraz pełnienie nadzoru autorskiego...

zobacz wiecej »

Z/37/2018 5-05-13-134-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora Umultowskiego (K34/FS6) oraz 5-05-07-031-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Umultowa i Moraska (K19/FS6 )

Poznań, dnia 13.09.2018 r. Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2018/S 176-399836 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane 5-05-13-134-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora Umultowskiego...

zobacz wiecej »

Z/38/2018 Przebudowa istniejącego systemu napowietrzania dla bioreaktora nr 10.4 wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz powykonawczej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

   Poznań, dnia 23.08.2018 r. Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 107, faks (61) 8 359- 286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy...

zobacz wiecej »

Z/13/2018 Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do AQUANET SA.

Poznań, 20. 08. 2018 Polska-Poznań: Usługi związane z odpadami 2018/S 158-363369 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do...

zobacz wiecej »

Z/31/2018 Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych - wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych - znajdujących się na obszarze działania AQUANET SA

Poznań, dn. 24.07.2018 Polska-Poznań: Wodomierze 2018/S 140-321808 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Dostawy Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych - wraz z wykonaniem...

zobacz wiecej »