Rozpocznij wpisywanie...

Z/22/2018 - Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchy Las w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 112-255915 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ SIWZ_OPZ SIWZ_Wzory Umów   Sprawę prowadzi: Jolanta Sobiś tel.  61 8 359 073 fax. 61 8 359 286

zobacz wiecej »

Z/23/2018 Przebudowa istniejącego systemu napowietrzania dla bioreaktora nr 10.4 wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz powykonawczej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

  Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 107, faks (61) 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

zobacz wiecej »

Z/20/2018 USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I” PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W LATACH 2019-2023 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Poznań, 28.05.2018r. Polska-Poznań: Usługi zarządzania budową 2018/S 099-227056 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA  ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I”...

zobacz wiecej »

Z/19/2018 USŁUGA INŻYNIERA DLA 24 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018 – 2023 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI

  Poznań, 28. 05. 2018r Polska-Poznań: Usługi zarządzania budową 2018/S 099-227055 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi USŁUGA INŻYNIERA DLA 24  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018 – 2023 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W...

zobacz wiecej »

Z/6/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Ewangelickiej oraz na budowę sieci wodociągowej w ulicy Ewangelickiej na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Łaziennej i pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót budowlanych

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 073-162959 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ (Część Formalna) SIWZ (OPZ) SIWZ (Wzory Umów) Zmiana treści SIWZ Informacja o złożonych...

zobacz wiecej »

Z/84/2017 - Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez wykonanie układu z zastosowaniem turbiny ORC wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

zobacz wiecej »

Z/17/2018 Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy gm. Swarzędz wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Poznań, dnia 17.04.2018 r. Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 074-165601 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Nazwa zadania: Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrakowej w...

zobacz wiecej »

Z/15/2018 Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie os. Kameralnego przy ul. Glebowej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Poznań, 16. 04. 2018r Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 073-162957 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  na terenie os....

zobacz wiecej »