Rozpocznij wpisywanie...

Z/78/2017

Poznań, dnia 15.02.2018 r. Polska-Aquanet: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnychi elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 2018/S 032-070568 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane Nazwa:  Renowacja kanałów...

zobacz wiecej »

Z/77/2017 - LOŚ – dmuchawy powietrza

Z/77/2017 - LOŚ – dmuchawy powietrza Poznań, 12. 02. 2018r Polska-Poznań: Urządzenia natleniające 2018/S 029-063803 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Dostawy ogłoszenie o zamówieniu SIWZ - IDW OPZ umowa Odpowiedź na pytanie (I) sprawę prowadzi:...

zobacz wiecej »

Z/85/2017 Pobieranie próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i innych wraz z opracowaniem i przekazywaniem wyników badań wraz z opiniami oraz sporządzeniem sprawozdań z badań

Poznań, dnia 05.02.2018 r.   Polska-Poznań: Laboratoryjne usługi badawcze 2018/S 024-051874 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Nazwa: Pobieranie próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów,...

zobacz wiecej »