Rozpocznij wpisywanie...

Z/11/2017 Usługi gospodarki odpadami: Pakiet nr 1 – usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do AQUANET SA; Pakiet nr 2 – usługa transportu odpadu typu ustabilizowane osady pościekowe [kod 19 08 05] powstającego w oczyszczalniach ścieków.

Polska-Poznań: Usługi związane z odpadami 2017/S 068-129080 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ (część formalna) Załącznik do Formularza Oferty dla Pakietu nr 1 SIWZ (OPZ) SIWZ (wzory umów)   Sprawę prowadzi...

zobacz wiecej »

Z/18/2017 Wynajem i serwis odzieży roboczej.

Poznań, dnia 10.05.2017r. Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 243, faks (61) 8 359-321 działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl...

zobacz wiecej »

Z/2/2017 - "Załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadu wydobywanego podczas hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej identyfikowanego jako "Odpad ze studzienek kanalizacyjnych" [Kod 20 03 06]”.

Polska-Poznań: Usługi związane z odpadami 2017/S 058-108457 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi   Nazwa: Załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadu wydobywanego podczas hydrodynamicznegoczyszczenia sieci kanalizacyjnej identyfikowanego jako "Odpad ze studzienek...

zobacz wiecej »