Rozpocznij wpisywanie...

Z/25/2017 USŁUGA INŻYNIERA DLA 30 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017 – 2022 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI

Poznań, dnia 13.06.2017 r. Polska-Poznań: Usługi zarządzania budową 2017/S 111-224038 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi „USŁUGA INŻYNIERA DLA 30  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017 – 2022 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH...

zobacz wiecej »

Z/38/2017 "Eksploatacja sieci wodociągowej gmin Suchy Las i Kórnik. Pakiet nr 1 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las. Pakiet nr 2 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik."

Poznań, dnia 28.06.2017 r. Polska-Poznań: Instalacje wodne 2017/S 121-245795 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi "Eksploatacja sieci wodociągowej gmin Suchy Las i Kórnik: Pakiet nr 1 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las. Pakiet nr 2 –...

zobacz wiecej »

Z/65/2016 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku "na skarpie" na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu. II postępowanie

Poznań, dnia 20.06.2017 r. Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 107, faks (61) 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia...

zobacz wiecej »

Z/31/2017 Roboty budowlano – montażowe w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: 1.Poznań - sieć wodociągowa w ul. Opoczyńskiej 2.Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Opoczyńskiej

  Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 109-220024 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane Roboty budowlano – montażowe w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: 1.Poznań - sieć wodociągowa w ul....

zobacz wiecej »

Z/26/2017 Opracowanie Projektu dla budowy:1.sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Głównej i Studziennej w Poznaniu;2.sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sielawy w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Poznań, dnia 18.05.2017 r.   Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2017/S 095-187442 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Nazwa: „Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: 1. sieci kanalizacji sanitarnej...

zobacz wiecej »

Z/22/2017 Opracowanie Projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska oraz sieci wodociągowej w ul. Kobylepole, Darzyborska etap II oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Poznań, dnia 18.05.2017 r.   Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2017/S 095-187446 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Nazwa: „Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z...

zobacz wiecej »
*}