Rozpocznij wpisywanie...

Z/46/2018 Roboty budowlano – montażowe w zakresie: 3-02-14-198-1 Luboń - sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Narcyzowej i Frezjowej 5-02-15-179-1 Luboń - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Frezjowej

Poznań, 16. 10. 2018r. Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2018/S 199-452697 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane Roboty budowlano – montażowe w zakresie: 3-02-14-198-1 Luboń - sieć wodociągowa wraz z...

zobacz wiecej »

Z/37/2018 5-05-13-134-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora Umultowskiego (K34/FS6) oraz 5-05-07-031-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Umultowa i Moraska (K19/FS6 )

Poznań, dnia 13.09.2018 r. Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2018/S 176-399836 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane 5-05-13-134-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora Umultowskiego...

zobacz wiecej »

Z/48/2019 Wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych - wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych - znajdujących się na obszarze działania AQUANET SA i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, oraz dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu.

Poznań, dnia 12.10.2018 r. Polska-Poznań: Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 2018/S 197-446549 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych - wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych - znajdujących się na...

zobacz wiecej »

Z/49/2018 - Ochrona fizyczna obiektów AQUANET SA

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2018/S 199-453022​ Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe Ogłoszenie o zamówieniu Usługi   Ogłoszenie o zamówieniu_2018_S_199-453022 SIWZ_Z_49_2018 SIWZ_Wzory Umów 2018-10-24_Odpowiedzi (1)_Zmiana treści SIWZ...

zobacz wiecej »

Z/43/2018 Roboty budowlano-montażowe: Czerwonak - kanalizacja sanitarna dla planowanego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Stawowej i Tatarakowej w Owińskach

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2018/S 188-425601 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane Roboty budowlano-montażowe: Czerwonak - kanalizacja sanitarna dla planowanego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Stawowej i...

zobacz wiecej »