Rozpocznij wpisywanie...

Z/78/2017

Poznań, dnia 15.02.2018 r. Polska-Aquanet: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnychi elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 2018/S 032-070568 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane Nazwa:  Renowacja kanałów...

zobacz wiecej »

Z/77/2017 - LOŚ – dmuchawy powietrza

Z/77/2017 - LOŚ – dmuchawy powietrza Poznań, 12. 02. 2018r Polska-Poznań: Urządzenia natleniające 2018/S 029-063803 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Dostawy ogłoszenie o zamówieniu SIWZ - IDW OPZ umowa sprawę prowadzi: Małgorzata Danek tel. /61/...

zobacz wiecej »

Z/85/2017 Pobieranie próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i innych wraz z opracowaniem i przekazywaniem wyników badań wraz z opiniami oraz sporządzeniem sprawozdań z badań

Poznań, dnia 05.02.2018 r.   Polska-Poznań: Laboratoryjne usługi badawcze 2018/S 024-051874 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Nazwa: Pobieranie próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów,...

zobacz wiecej »

Z/62/2017 - Roboty budowlano – montażowe w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: 1. Poznań –sieć wodociągowa w ul. Podmokłej; 2. Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Podmokłej

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 194-398960 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane   Ogłoszenie o zamówieniu-2017_S_194-398960 SIWZ I - IDW SIWZ II - OPZ SIWZ III - Projekt umowy...

zobacz wiecej »