Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Z/6/2020 - Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 10.000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 2 Pakiety po 5.000Mg.

Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 10.000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 2 Pakiety po 5.000Mg.

zobacz wiecej »

Z/90/2019 Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu” – etap I

Poznań, 20. 01. 2020 Dział Przetargów „Aquanet” S. A.,  ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 201, faks (61) 8 359-321, mail: malgorzata.danek@aquanet.pl działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień...

zobacz wiecej »

Z/96/2019 - Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Wyrzyskiej i Łobżenickiej”

Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Wyrzyskiej i Łobżenickiej”

zobacz wiecej »

Z/97/2019 - Opracowanie Projektu na wzmocnienie magistrali wodociągowej, modernizację i budowę komór oraz realizację awaryjnego zrzutu wody ze zbiorników na wzgórzu Morasko do Kolektora Sucholeskiego w rejonie ul. Morasko w Poznaniu.

Z/97/2019 - Opracowanie Projektu na wzmocnienie magistrali wodociągowej, modernizację i budowę komór oraz realizację awaryjnego zrzutu wody ze zbiorników na wzgórzu Morasko do Kolektora Sucholeskiego w rejonie ul. Morasko w Poznaniu.          sprawę prowadzi: Małgorzata Danek Tel. 61 8359201...

zobacz wiecej »