Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Aktualności

08/09/2020

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniają się ceny ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A. Zobacz aktualne ceny

 


08.09.2020

Aquanet S.A. informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami czyszczenia i wymiany paneli napowietrzających na reaktorze biologicznym wstrzymuje zrzut ścieków dowożonych do zlewni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Borówcu w dniach od 19.09 do 06.10.2020.

 

14.08.2020

Aquanet S.A. informuje o zmianie sposobu przyjmowania ścieków dowożonych na zlewni ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Chludowie.

Zmiana polega na tym, że w dniach poniedziałek, środa i piątek wszyscy dostawcy ścieków mający stosowne zezwolenia mogą dostarczyć ścieki na zasadach jak obecnie, a w dniach wtorek, czwartek i  sobotę wyłącznie dostawcy, którzy dowożą ścieki od mieszkańców wsi Chludowo, Zielątkowo i Golęczewo.

Zmiana jest podyktowana faktem, że na terenie oczyszczalni ścieków uruchomiony został proces odwadniania osadu. W procesie tym powstaje duża ilość odcieków, która ogranicza ilość przyjmowanych ścieków dowożonych.

Zmiana zostanie wprowadzona od dnia 17.08.2020.

 

29.04.2020

W dniu 5.05.2020 r  ze względu na prace remontowe stacja zlewna w Luboniu pomiędzy g. 7:00-13:00 będzie zamknięta.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

16.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z Koronawirusem, przestrzegamy następujących zaleceń i zasad BHP, podczas korzystania z punktów zlewnych na terenie Aquanet S.A.

W przypadku kolejek do zrzutu ścieków prosimy o korzystanie z pozostałych punktów zlewnych, zgodnie z wykazem punktów w "Regulaminie korzystania ze stacji zlewnej".

Instrukcja BHP dla Kierowców wozów asenizacyjnych korzystających z punktów zlewnych Aquanet S.A.

 

 

 

17.12.2019

Aquanet S.A. informuje, że firmy asenizacyjne zajmujące się przywożeniem ścieków na punkty zlewne nie są zobowiązane do posiadania wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (tzw. BDO).

 

28.12.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu ceny za ścieki dowożone do stacji zlewnych ekspolatowanych przez Aquanet S.A. w 2019 roku nie uleganą zmianie.

Obowiązujące ceny z roku 2018:

ścieki bytowe i przemysłowe  9,20 zł netto
ścieki z ROD  21,26 zł netto
ścieki z toalet  21,26 zł netto

 


16.07.2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ŚCIEKÓW Z RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH (ROD)

Informujemy, że ścieki dostarczane do stacji zlewnych eksploatowanych przez Spółkę Aquanet,  ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych, przy posesjach zamieszkiwanych na stałe przez ich użytkowników, są traktowane jako ścieki bytowe.

Dla pozostałych użytkowników ROD korzystających z ogródków sezonowo lub posiadających zbiorniki zbiorcze cena usługi wywozu nieczystości ciekłych świadczonych przez firmy asenizacyjne kształtowana jest rynkowo i jest uwolniona spod reżimu górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ogłoszonej w Uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 5.12.2017r., tj. 28 zł za 1m3 (z VAT).
Powyższe zasady odbioru ścieków z ROD dotyczą wszystkich ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania i gmin przyległych.

Dodatkowo przypominamy ceny netto przyjmowania ścieków dowożonych na stacjach zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A.  w podziale na ich rodzaje:

Ścieki dowożone do punktów zlewnych    9,20
Ścieki dowożone do punktów zlewnych z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych   21,26
Ścieki dowożone do punktów zlewnych z toalet przenośnych   21,26

18.05.2018

Dział Oczyszczania Ścieków Aquanet S.A. wprowadza z dniem 20.05.2018 zmianę godzin otwarcia stacji zlewnej ścieków dowożonych na LOŚ:
-  od poniedziałki do soboty w godz. od 7:00 do 20:00.
-  w niedzielę w godz. od 7:00 do 20:00 (jeden ciąg zrzutowy)

 

 

 

Regulamin stacji zlewnych

Stacje zlewne

Procedura zawierania umów

Kontakt

Wzory załączników