Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Ceny ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A. oraz zasady przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

27/04/2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniają się ceny ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A.

Poniżej przedstawiamy cennik na rok 2020.

Rodzaj: Cena netto/1m3
Ścieki bytowe i przemysłowe 9,50
Ścieki z ROD 15,00
Ścieki z toalet przenośnych 31,26
Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków 45,00

 

Jednocześnie uruchamiamy możliwość zrzutu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (osad z POŚ) na stacjach zlewnych. Od nowego roku nie będzie możliwości dostarczania tych osadów do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Możliwość zrzutu będzie w:
-  Swarzędzu przy ul. Poznańskiej,
-  Luboniu przy ul. Dębieckiej.

Dostawców, którzy dowożą osady, a nie posiadają uprawnień na wjazd na ww. stacje zlewne prosimy o zwrócenie się do p. Karoliny Karaśkiewicz-Majchrzak o zgodę na dostęp (wydanie promesy).

W systemie obsługującym punkt zlewny zostanie dodany nowy przycisk - "osad z POŚ".

Przy wprowadzaniu osadów z POŚ do stacji zlewnej należy wpisać adres przydomowej oczyszczalni ścieków, z której osad został przywieziony.

Dopuszczamy przywożenie w jednym samochodzie osadów z kilku posesji. Osadu nie można mieszać ze ściekami bytowymi, przemysłowymi, ściekami z ROD oraz z toalet przenośnych.

W związku z wprowadzoną modyfikacją ulegnie zmianie Regulamin korzystania ze stacji zlewnej, który dostępny jest na stronie internetowej www.aquanet.pl oraz na każdej stacji zlewnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 61 8359 317, 61 8359 365, 61 8359 936 (osady, promesy).

Z poważaniem
Dział Obsługi Klienta