Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Inwestycje unijne FS6 - informacje ogólne

11/02/2021

We wrześniu 2016r., Spółka Aquanet podjęła decyzję o realizacji Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI".
W październiku 2017r., Aquanet podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie o wartości ok. 473 mln zł brutto, w ramach której pozyskał dofinansowanie w kwocie ok. 241 mln zł netto. Wsparcie finansowe udzielone Aquanet SA pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, perspektywa 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności. Projekt, ze względu na swoją wielkość, w dniu 20.06.2018r., uzyskał zatwierdzenie Komisji Europejskiej. Decyzja Komisji potwierdziła zasadność realizacji Projektu i udzielonego dofinansowania.

Projekt obecnie realizowany jest na obszarze czterech gmin: Poznania, Czerwonaka, Lubonia i Swarzędza, gdzie Spółka zamierza zrealizować:
a) 126 km sieci kanalizacji sanitarnej,
b) 6,7 km renowacji kanalizacji sanitarnej,
c) 2,7 km sieci wodociągowej,
d) modernizację 2 oczyszczalni ścieków,
e) modernizację Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa w Poznaniu,
f) wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Głównym celem projektu jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej 14201 osób w tym 3994 osób, dzięki budowie kolektora Junikowskiego.

Realizacja Projektu zakończy się do 31.12.2023 roku, w tym czasie Spółka zrealizuje 64 kontrakty na roboty budowlano montażowe oraz na usługi.

 

Informujemy, że dostępne są następujące mechanizmy umożliwiające sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Zgłoszenia można przesyłać na specjalnie dedykowany adres mailowy: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub skorzystać z elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

Na obrazie widzimy trzy logotypy. Logotyp Funduszów Europejskich programu Infrastruktura i Środowisko, logotyp Spółki Aquanet oraz logotyp Funduszu Spójności Uniii Europejskiej.