Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

konkurs na stanowiska Członków Zarządu

22/03/2021

Rada Nadzorcza Aquanet S.A. informuje, że po ocenie merytorycznej zgłoszeń kandydatów w postępowaniu konkursowym na wymienione niżej stanowiska członków Zarządu Aquanet S.A.:

1. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Aquanet S.A., zgodnie z treścią §12 pkt. 3 Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania trzeciego etapu postępowania konkursowego

2. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Aquanet S.A., zgodnie z §12 pkt. 3 Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania trzeciego etapu postępowania konkursowego

3. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny Aquanet S.A., zgodnie z §12 pkt. 3 Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania trzeciego etapu postępowania konkursowego

4. Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju AQUANET S.A. do trzeciego etapu postępowania konkursowego zostaje dopuszczony kandydat pan Borkowski Marek, Palędzie.