Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 1

15/02/2019

Wszystkie formalności związane z przyłączeniem do sieci można załatwić również przez EBOKa.

PRZEJDŹ DO EBOKA TERAZ

Zamierzasz kupić działkę lub właśnie to zrobiłeś i nie ma tam przyłącza wod.-kan.
 

Chcesz dowiedzieć się, czy dla istniejącej lub planowanej zabudowy na danej działce jest możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wystąp do Aquanet o opinię w tej sprawie lub skorzystaj z EBOK* ( jeśli jest to budynek jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej ).
 

* Wypełniając wniosek w EBOK będziesz miał możliwość sprawdzenia statusu złożonego wniosku i otrzymania odpowiedzi w wersji elektronicznej
 

Co należy zrobić:
• dostarczyć wypełniony  Wniosek o wydanie opinii do Aquanet albo wypełnić go w EBOK.
• oraz załączyć mapę zasadniczą (może być nieaktualizowana) w 1 egzemplarzu

Uwaga:
Dla budynku jednorodzinnego nie jest wymagane podanie we wniosku zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych ścieków oraz załączenie planu zagospodarowania działki o powierzchni do 1000m2.

Opinia jest wydawana w przeciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do Aquanet. Termin może ulec wydłużeniu o 14 dni w przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz.

Usługa wydania opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej jest bezpłatna.

Opinia nie jest wystarczająca dla budowy przyłączy.