Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 2

15/02/2019

Aby przyłączyć się do sieci wod-kan należy:

  • dostarczyć do Aquanet  Wniosek o podanie warunków technicznych (dostępny na stronie www.aquanet.pl i w Punktach Obsługi Klienta) lub skorzystać z EBOK ( jeśli jest to budynek jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej )
    * Wypełniając wniosek w EBOK będziesz miał możliwość sprawdzenia statusu złożonego wniosku i otrzymania odpowiedzi w wersji elektronicznej
  • załączyć mapę zasadniczą (nieaktualizowaną) lub mapę do celów projektowych, z  poświadczeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egzemplarzach.
  • załączyć plan zagospodarowania działki w takiej samej skali jak załączona mapa zasadnicza.

UWAGA
Dla budynku jednorodzinnego nie jest wymagane podanie we wniosku zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych ścieków oraz załączenie planu zagospodarowania działki o powierzchni do 1000m2.

• Termin wydania warunków technicznych przez Aquanet wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.

Usługa wydania warunków technicznych o możliwości przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej jest bezpłatna.