Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 2

20/01/2021

Krok 2

Kupujący/Najemca nieruchomość ma obowiązek złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z dokumentami (ksero lub skan), które należy dostarczyć pocztą, fax-em lub pocztą elektroniczną do Punktu Obsługi Klienta:

- tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu),

- protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć:

dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające numery NIP i Regon, ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

 

Kontakt:

Punkt Obsługi Klienta
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

 

 

 

tel. 61 8359 100

 

 

e-mail: klient@aquanet.pl