Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 4

17/02/2020

Po wykonaniu kroków nr 1,2 i 3 należy dostarczyć do Aquanet lub wypełnić on-line* Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej.

* Wypełniając wniosek on-line będziesz miał możliwość sprawdzenia statusu złożonego wniosku. Informację taką otrzymają także klienci, którzy we wniosku podadzą swój adres e-mail.
 

Termin realizacji: niewniesienie przez Aquanet S.A. uwag do złożonego zgłoszenia zamiaru realizacji przyłączenia, w ciągu 12 dni od daty jego wpływu do Spółki, upoważnia Klienta  (Inwestora) do przystąpienia do wykonywania robót przyłaczeniowych zgodnie ze zgłoszeniem.

 

Uwaga! Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłączenia ważne jest przez 6 miesięcy licząc od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.