Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 5

17/02/2020

W przypadku konieczności wyłączenia sieci wodociągowej oraz w  przypadku prowadzenia prac na sieci sanitarnej/ogólnospławnej (np.: wykonanie trójnika, nabudowanie studni itp.), o planowanym terminie wyłączenia/pracy należy dodatkowo poinformować pisemnie Aquanet (z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem) wykorzystując jedną z następujących form: 

 

 

1. pocztą na adres:

Aquanet S.A.
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

2. elektronicznie na adres: klient@aquanet.pl

 

W przypadku konieczności wyłączenia rurociągów tłocznych (przepompowni ścieków) Wykonawca uzgadnia termin i warunki wykonania włączenia do sieci. Termin wyłączenia uzgadniany jest indywidualnie z Wykonawcą, ponieważ jest uzależniony od rodzaju przepompowni i jej wydajności.