Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 6

21/05/2020

Zgłoszenie przyłącza do odbioru

Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien umówić się na odbiór przyłącza w stanie odkrytym z jednym z pracowników Aquanet S.A. zgodnie z lokalizacja przyłącza dzwoniąc pod numer telefonu:


 

  • Poznań 61 8359 269; - 105, 61 2500 555 lub 785011890, 603076929 (Winogrady, Piątkowo, Naramowice, Morasko), 693 430 411 (Podolany, Strzeszyn, Krzyżowniki, Kiekrz, Ławica)
  • Gmina Kórnik, Gmina Brodnica + Luboń + Puszczykowo 61 8359 287 (kom 785011892),
  • Gmina Czerwonak, Gmina Pobiedziska 61 8359 269 (kom 785011890),
  • Gmina Swarzędz, Gmina Mosina 61 8359 282 (kom 607836149),
  • Gmina Murowana Goślina 61 8359 105 (kom 603076929),
  • Gmina Suchy Las 61 2500 555 (kom 693430411),


W przypadku nie dodzwonienia się na któryś ze wskazanych numerów można dzwonić pod nr 61 8359316 (na życzenie  klienta  pracownik  przyjmujący zgłoszenie potwierdza mailowo umówiony termin).

 

Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi Aquanet wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowo wybudowanych przyłączy wraz z tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości (dokument do wglądu pracownika Aquanet S.A.) – wniosek dostępny na stronie www lub w Punkcie Obsługi Klienta ul. Dolna Wilda 126 i ul. Piątkowska  117/119  lub u pracownika Spółki będącego na odbiorze.

Po dokonaniu odbioru przyłącza w stanie odkrytym, Klient (Inwestor) lub Wykonawca dostarcza do spółki:

  • szkic; współrzędne x,y,z; mapę z naniesionym przyłączem potwierdzoną przez ośrodek geodezyjny lub nieaktualizowana mapę zasadniczą z naniesionym przyłączem
  • dokumentację zdjęciową z realizacji przyłącza (miejsce włączenia, ułożenie przewodu, podejścia wodomierzowego, studni rewizyjnej –jednocześnie określające miejsce ich wykonania),

Uwaga! Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty odbioru przyłącza w stanie odkrytym

W przypadku skorzystania z usługi geodety, z którym Aquanet S.A. ma podpisaną umowę o współpracy – szkic, współrzędne oraz mapę z naniesionym przyłączem potwierdzoną przez ośrodek geodezyjny lub nieaktualizowana mapę zasadniczą z naniesionym przyłączem, do Spółki dostarcza geodeta. Tym samym dostarczenie mapy potwierdzonej przez ośrodek geodezyjny leży po stronie Aquanet S.A.

Po dostarczeniu w/w dokumentów, pracownik Aquanet S.A. sporządza i przekazuje Klientowi (Inwestorowi):  * protokół odbioru; * „Umowę przekazania przyłączenia do sieci” (w przypadku realizacji przez Klienta podłączenia do sieci wraz z całym przyłączem). Umowa ta jest podstawą zwrotu przez Aquanet S.A. kosztów połączenia przyłącza z siecią. Aktualny cennik wykupu podłączenia na stronie www.aquanet.pl; umowę na dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków; *umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.