Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 7

17/02/2020

Montaż wodomierza i przekazanie umowy

Aquanet w ciągu 7 dni od daty odbioru przyłącza wodociągowego skontaktuje się pod nr telefonu wskazany we wniosku o zawarcie umowy, w celu umówienia terminu montażu wodomierza.
 

Usługa jest bezpłatna.


Po upływie 1 miesiąca od daty odbioru i nie zamontowaniu wodomierza z przyczyn nie leżących po stronie Aquanet S.A., Aquanet S.A. uzna rezygnację Klienta (Inwestora) z dostawy wody i w związku z tym dokona trwałego odcięcia przyłącza. Wznowienie dostaw wody, wiązało się będzie z ponownym wystąpieniem Klienta (Inwestora) o wszczęcie procedury przyłączenia do sieci.

Korzystanie z wykonanego przyłącza jest możliwe:

  • po spisaniu protokołu odbioru przyłącza, podpisaniu przez odbiorcę Umowy o dostarczanie wody oraz zamontowaniu wodomierza - dla przyłącza wodociągowego,
  • po spisaniu protokołu odbioru przyłącza, podpisaniu przez odbiorcę Umowy o odprowadzanie ścieków (z podaniem terminu zrzutu ścieków) - dla przyłącza kanalizacyjnego.

Cennik podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Kontakt:


Punkt Obsługi Klienta                                                                              Punkt Obsługi Klienta
ul. Dolna Wilda 126                                                                                   ul. Piątkowska 117/119
61-492 Poznań                                                                                           60-648 Poznań
Poniedziałek 7:30 - 17:00                                                                        Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30                                                                   Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
 

 

tel. 61 8359 100

 

e-mail: klient@aquanet.pl