Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

28/04/2020
  • Klienci prowadzący działalność gospodarczą, posiadający na swoim terenie zbiornik bezodpływowy,  zobowiązani są do zawarcia Umowy o utrzymanie stanu i składu ścieków w zbiornikach bezodpływowych. W tym celu wystarczy przesłać pisemny wniosek w formie elektronicznej, zawierający prośbę o zawarcie takiej umowy,  dane podmiotu gospodarczego oraz adres zbiornika bezodpływowego.
  • W celu opróżnienia Państwa zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych niezbędne jest zlecenie wykonania tej usługi profesjonalnej firmie świadczącej usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi. Firma ta musi posiadać umowę, która daje jej możliwość zrzutu nieczystości na jednej ze stacji zlewnych eksploatowanych przez  Aquanet S.A.
  • Firmy świadczące usługi asenizacyjne związane z Aquanet S.A. umową, które posiadają komplet wymaganych prawem zezwoleń.
  • kontakt

 

Firmy asenizacyjne mogą wywozić nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych tylko tych podmiotów gospodarczych, które podpisały już Umowy o utrzymanie stanu i składu ścieków w zbiornikach bezodpływowych.