Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 06.06.2018

01/06/2018

TABELE OPŁAT

Wysokość cen za dostarczoną wodę, obowiązujące we wszystkich gminach w 2018 r.

l.p.

Taryfowa grupa Odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/m3

4,43

4,78

2.

Pozostali Odbiorcy

zł/m3

4,43

4,78

3.

Woda na cele przeciw pożarowe

zł/m3

4,43

4,78

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowościurządzeń wodociągowych, obowiązujące we wszystkich gminach w 2018 r.

l.p.

Taryfowa grupa Odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/odb./m-c

4,79

5,17

2.

Pozostali Odbiorcy

zł/odb./m-c

14,92

16,11

3.

Woda na cele przeciw pożarowe

zł/odb./m-c

43,08

46,53