Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Zasady zawierania umów

28/04/2020

Zachęcamy, aby wszelkie wnioski i dokumenty przesyłali Państwo do nas w formie elektronicznej pod wskazany adres email w zakładce kontakt.

Wzory dokumentów oraz sposób i miejsce ich składania są dostępne w zakładce nieczystości ciekłe – wzory dokumentów oraz kontakt.

Warunkiem udostępnienia przez Aquanet SA możliwości zrzutu ścieków na stacjach zlewnych jest zawarcie Umowy na dostarczanie ścieków do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A.

W tym celu należy:
1) Wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych
2) Aquanet na podstawie złożonego wniosku wyda promesę – zgodę, którą  wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do organu wydającego decyzję na prowadzenie działalności w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
3) Po uzyskaniu decyzji od organu wydającego, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta Aquanet celem zawarcia umowy
4) Do przygotowania umowy niezbędne jest przesłanie :
a) kopii wydanej decyzji na prowadzenie działalności
b) wypełnionego załącznika nr 1, który jest aktualnym wykazem  posiadanych decyzji z poszczególnych gmin,  udostępnionych do zrzutu stacji zlewnych oraz używanych w działalności pojazdów asenizacyjnych
5) Na podstawie dostarczonych dokumentów zostanie przygotowana umowa wraz z załącznikami (zakładka wzory dokumentów) oraz nastąpi rejestracja czipów, służących do identyfikacji w systemie zrzutowym,  w liczbie odpowiadającej posiadanym pojazdom asenizacyjnym
Na podpisanie umowy i odbiór czipów, po uprzednim umówieniu terminu,  zapraszamy do Działu Obsługi Klienta,  ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu

Dostarczanie nieczystości ciekłych może odbywać się tylko i wyłącznie zgodnie z zapisami umowy oraz Regulaminu.