Rozpocznij wpisywanie...

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepankowie - etap III

Aquanet SA informuje, że w poniedziałek, 11 czerwca br., nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą, który realizować będzie prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Szczepankowa.

W ramach III etapu budowy kanalizacji - w ulicach Spławie i Poznańskie Sady - powstanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości ok. 1,8 km wraz z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi studzienką na posesji właściciela. Termin wykonania Kontraktu wynosi 18 miesięcy. Inwestycja – warta prawie 8 mln zł – współfinansowana jest przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych nastąpi na początku lipca br. na kilku frontach w ul. Spławie. Informacje o utrudnieniach w ruchu oraz zmianach komunikacji miejskiej przekażemy mieszkańcom pod koniec czerwca po zatwierdzeniu ich przez Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania.

Aquanet zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przy prowadzonych pracach zminimalizować utrudnienia oraz umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji.

 

 

 

 

 

Galeria