Rozpocznij wpisywanie...

Dofinansowujemy koszt podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Dofinansowujemy koszt podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zrealizowanego w ramach promocyjnej oferty Aquanet.

 

Udzielanie pomocy dla potrzebujących będzie następowało na podstawie przedstawionej faktury za wykonane podłączenie do sieci kanalizacyjnej, wystawionej przez Aquanet SA.

Wartość jednorazowej pomocy będzie ustalana na następujących zasadach:

a) 50% wartości faktury brutto za wykonane podłączenie, gdy dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest nie większy niż 1.287 zł;

b) 75% wartości faktury brutto za wykonane podłączenie, w przypadku samotnych emerytów, których dochód nie przekracza 1.287 zł (dane wymagają potwierdzenia w MOPR/OPS).

 

Co należy zrobić, aby uzyskać pomoc?

1.  Zgłosić się do pracownika Fundacji „Dziecko w Centrum”, który przyjmuje w siedzibie Fundacji (ul. Zeylanda 9/3 60- 808 Poznań, tel.: 725 050 555), w dniach: poniedziałek - piątek, w godzinach: 9.00-15.00.

2.  W trakcie wizyty należy:
• wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania z pracownikiem Fundacji;
• dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody w danym gospodarstwie domowym;
• przedstawić fakturę za wykonane podłączenie do sieci kanalizacyjnej wystawioną przez Aquanet SA.

3.  W przypadku przyznania pomocy właściwa kwota zostaje przelana przez Fundację bezpośrednio na konto bankowe wskazane w fakturze.

Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty (do okazania);
• Faktura za wykonane podłączenie do sieci kanalizacyjnej wystawiona przez Aquanet SA;
• Ksero rozliczenia PIT za rok 2014
• Dokumenty poświadczające dochody (dochód nie może przekroczyć 1287 zł netto na 1 osobę  w rodzinie):

Pracujący – ksero zaświadczenia z pracy (kwota netto, z trzech ostatnich miesięcy)

Bezrobotny zarejestrowany – aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

Bezrobotny niezarejestrowany – aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, że nie figuruje się w rejestrze  oraz oświadczenie wyjaśniające dlaczego nie jest się  zarejestrowanym.

Student / uczeń pełnoletni – zaświadczenie z uczelni/ szkoły

Urlop wychowawczy – zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Renacista/emeryt – ksero decyzji o przyznaniu renty/emerytury lub ksero ostatniego odcinka

- ksero decyzji o przyznaniu renty rodzinnej

- ksero decyzji o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego

- ksero decyzji o pobieraniu zasiłków chorobowych/świadczeń rehabilitacyjnych

- ksero decyzji o przyznaniu alimentów (jeśli nie są otrzymywane – zaświadczenie od komornika)

- ksero decyzji o zasiłkach rodzinnych na dzieci

- ksero decyzji o przyznaniu pomocy z MOPR/OPS (zasiłek stały, okresowy)

- ksero decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

- ksero decyzji o przyznaniu stypendium (naukowe, socjalne)

- jeśli są jeszcze inne dochody – należy je udokumentować.

http://www.funduszwodociagowy.pl/kposk/

*}