Rozpocznij wpisywanie...

Informacje dla firm asenizacyjnych

Cena ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet SA wynosi

9,20 zł/m3 (9,94 zł brutto), cena obowiązuje od 1.01.2018 roku.

 

Dział Oczyszczania Ścieków Aquanet SA wprowadza z dniem 20.04.2018 zmianę godzin otwarcia stacji zlewczej ścieków dowożonych w Borówcu, od 7:00 do 20:00

 

 

Szanowni Państwo,
w dniu 17.04 odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm asenizacyjnych w sprawie wprowadzenia nowego systemu przyjmowania ścieków dowożonych na punktach zlewnych Aquanet SA.
Dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

W związku z koniecznością przygotowania nowych umów oraz bazy informacji prosimy o wypełnienie załączników w podanych terminach i przesłanie na: klient@aquanet.pl.

załącznik nr 1 - wykaz stacji i pojazdów asenizacyjnych - do pobrania w word.
Termin nadsyłania: 25.04.2018

załącznik nr 2 - lista wytwórców - do pobrania w excl.
Termin nadsyłania: 7.05.2018 - wyłącznie elektronicznie na : klient@aquanet.pl

 

 

Regulamin stacji zlewnych

Stacje zlewne

Procedura zawierania umów

Kontakt

Wzory załączników