Rozpocznij wpisywanie...

Konkursy na działania charytatywne

Konkurs charytatywny organizowany przez Aquanet SA pt. "Okaż kulturę i chroń naturę" rozstrzygnięty!

Spośród nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie następującym organizacjom:

  • Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w wysokości 48.090 zł;
  • Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody Salamandra w wysokości 31.910 zł.

Przelanie środków nastąpi po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy darowizny.

Gratulujemy!

 

Konkurs charytatywny organizowany przez Aquanet SA pt. "Mamy haka na raka" rozstrzygnięty!

Spośród nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie następującym organizacjom:

  • Fundacji Serdecznik w wysokości 25.930 zł;
  • Społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi  w wysokości 20.000  zł.
  • Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu w wysokości 34.070 zł.

Przelanie środków nastąpi po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy darowizny.

Gratulujemy!