Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Informujemy, że w terminie od 28 sierpnia- 3 listopada firma TERLAN na zlecenie AQUANET SA będzie modernizować sieć wodociągową w okolicach Placu Kolegiackiego w Poznaniu, przy ulicach: Wodnej, Ślusarskiej, Klasztornej, Wietrznej, Grobla.

Modernizacja sieci wod.-kan. będzie przeprowadzona jeszcze przed rewitalizacją okolic Placu Kolegiackiego i ma na celu  polepszenie jakości wody oraz  zwiększenie przepustowości kanałów, które w większości wybudowano na początku XX wieku.

W związku z remontem sieci wod-kan mieszkańcy mogą spodziewać się pewnych utrudnień: 

  • Mieszkańcy będą proszeni o udostępnienie swoich piwnic pracownikom firmy TERLAN w celu wymiany przyłączy wodno-kanalizacyjnych
  • Ruch samochodowy będzie możliwy, ale wystąpią liczne zwężenia jezdni.
  • Wykonawcy robót poinformują mieszkańców z wyprzedzeniem o spodziewanych utrudnieniach.
  • Dojście do kamienic będzie możliwe, ale utrudnione (mieszkańcy zostaną poinformowani o utrudnieniach indywidualnie)
  • Wystąpią kilkugodzinne wyłączenia wody (mieszkańcy zostaną o nich wcześniej poinformowani)

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU:
885 950 605- Inżynier budowy
607 100 367- Kierownik budowy

Przepraszamy za utrudnienia.

POWRÓT DO LISTY