Rozpocznij wpisywanie...

Nagrody, certyfikaty

rok 2017:

Zajęliśy 1. miejsce w konkursie "Głośna woda" miesięcznika 'Wodociągi-Kanalizacja" za wszechstronne i ciekawe projekty edukacyjne w grupie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, obsługujących ponad 100 tys. mieszkańców.

 

Uplasowaliśmy się na 2. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, opublikowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki” (dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”).

Wyjątkowym wyróżnieniem został uhonorowany Prezes Zarządu Aquanet SA Paweł Chudziński, który otrzymał z rąk Ministra ds. Rolnictwa, odznakę honorową za „Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

 

 

 

Podczas uroczystej gali Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art w Katowicach, otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „Kalendarz Wieloplanszowy”, za projekt pt. „Machina Organica”, autorstwa Igora Morskiego.

 

rok 2016:

Nasze wyniki finansowe zostały po raz kolejny dostrzeżone przez „Rzeczpospolitą”. Wśród 2000 najlepszych polskich firm, zaprezentowanych w rankingu dziennika pn. Lista 2000, Aquanet zajął 722 miejsce.

Kapituła Programu Quality International przyznała nam tytuł Laureata oraz Brązowe Godło w kategorii QI SERVICES, dotyczącej świadczenia usług najwyższej jakości za „Proces uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Aquanet”.

 

 

Otrzymaliśmy nagrodę za akcję „Nie śmieć w sieć” w kategorii „Kampania o tematyce ekologicznej” ocenianej w ramach konkursu „Kampania Społeczna Roku 2015”, którego organizatorami są portal www.kampaniespoleczne.pl oraz Fundacja Komunikacji Społecznej.

 

Za krzewienie idei pracy organicznej Prezes Zarządu Aquanet SA Paweł Chudziński otrzymał Srebrny medal „LABOR OMNIA VINCIT”, przyznawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

 

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej przyznało nam honorowe odznaczenie „Złotego Motyla Hospicjum Palium”, które wręczane jest osobom lub instytucjom za „wyjątkowy sposób obdarzenia Hospicjum Palium swoją dobrocią i ofiarnością”.

rok 2015:

Szczególną nagrodą uzyskaną przez Aquanet w 2015 r. była „Wielka Pieczęć Miasta Poznania”, którą z okazji 150-lecia istnienia wodociągów poznańskich otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Poznania. Wyróżnienie to przyznawane jest tylko instytucjom wybitnie zasłużonym dla stolicy Wielkopolski.

 

 

Po raz kolejny dostrzeżono wypracowane przez Aquanet dobre wyniki finansowe. W 2015 r. uplasowaliśmy się na 721. miejscu wśród 2000 najlepszych polskich firm (dla porównania 726. pozycja w 2014 r.),  zaprezentowanych w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pn. Lista 2000. Znaleźliśmy się także w zestawieniu 50 najbardziej rentownych podmiotów zajmując 14. pozycję (20. w 2014 r. oraz 29. w 2013 r.).

 

rok 2014:

Codzienny trud wkładany przez nas w pracę jest dostrzegany i doceniany przez nasze otoczenie. Bardzo ważnym dla Spółki wyróżnieniem jest medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jaki otrzymaliśmy za zasługi dla poznańskiej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Doceniono nasz wysiłek i determinację w dążeniu do rozwoju i budowy nowoczesnej, przyjaznej środowisku infrastruktury komunalnej.

 

 

Pniemy się także w górę w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pn. Lista 2000. W 2014 roku zajęliśmy 726. miejsce wśród 2000 najlepszych polskich firm (dla porównania 836. pozycja w 2013 roku). Znaleźliśmy się także w zestawieniu 50 najbardziej rentownych podmiotów, zajmując 20. pozycję (29. w 2013 roku oraz 34. w 2012 roku).

Ważnym elementem komunikacji z klientem jest strona firmowa www.aquanet.pl. Dlatego dużym dla nas wyróżnieniem jest docenienie jej przez pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Nasza strona okazała się najlepszą wśród ocenianych portali największych w Polsce przedsiębiorstw wod-kan. Strona www.aquanet.pl okazała się najbardziej atrakcyjna nie tylko pod względem estetycznym, ale przede wszystkim ze względu na jej funkcjonalność.

 

rok 2013:

Już po raz trzeci zostaliśmy wytypowani w Rankingu 100 największych firm w Wielkopolsce, ogłoszonym we wrześniu 2013 roku przez „Głos Wielkopolski”. Zajęliśmy 13. miejsce w zestawieniu najbardziej zyskownych firm, a 15. pod względem przychodów. Wśród firm z najwyższą dynamiką przychodów znaleźliśmy się na 29. pozycji, natomiast w kategorii najwyższej rentowności na 37. Uzyskaliśmy także 46. miejsce w gronie firm z najwyższą dynamiką zysku.

Ponownie zauważono i wyróżniono naszą silną pozycję na krajowym rynku w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pn. Lista 2000. W 2013 roku zajęliśmy 836. miejsce wśród 2000 najlepszych polskich firm, a 29. wśród podmiotów najbardziej rentownych. Zostaliśmy również uwzględnieni na liście firm najbardziej innowacyjnych, uzyskując 47. pozycję.

Aquanet zajął I miejsce w II edycji konkursu „Wielkopolski Lider CSR” w kategorii „Dbałość o środowisko naturalne” w grupie dużych przedsiębiorstw. Konkurs odbył się w ramach projektu „CSR i flexicurity – podstawa wielkopolskich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

 

 

Euro Symbol Inwestycji Komunalnej

Spółka Aquanet została Laureatem programu Symbol 2012, prowadzonego przez redakcję „Monitora Rynkowego” - dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Uzyskany przez nas tytuł „Euro Symbol Inwestycji Komunalnej" jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć Spółki na tle polskiego biznesu. W przypadku Aquanet doceniona została jakość działania i bogata oferta usług i inwestycji adresowanych do mieszkańców, jak również skuteczne starania o unijne dotacje oraz ich efekty.

 

Najlepsze w Polsce - The best in Poland

                           

Za wysoką jakość dostarczanej wody i wysoki poziom parametrów oczyszczania wody Aquanet otrzymał certyfikat w XVII edycji Konkumenckiego Konkursu Jakości Usług zakończonej 5 lipca. W konkursie zostało wyróżnionych 18 firm z całej Polski. Przyznane godło "Najlepsze w Polsce - The best in Poland" sankcjonowane jest przez Unię Europejską i Komisję Europejską. Wyróżnienie przyznawane jest firmom i usługodawcom, które uznane zostały przez konsumentów za najlepsze i najbardziej wiarygodne.

 

Tytuł Mecenasa Ochrony Przyrody na rok 2012

                                    
kliknij certyfikat, żeby powiększyć

Pomogliśmy, jak w przypadku tytułu sprzed dwóch lat, w ochronie susła moręgowanego, który wraca na polskie łąki po dziesiątkach lat nieobecności. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przyrody, których celem jest uświadamianie i informowanie o istniejących zagrożeniach ekologicznych oraz ginących gatunkach zwierząt.

 

Nagroda w konkursie dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na ciekawą promocję projektów unijnych 2011

Aquanet został laureatem konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na ciekawą promocję projektów unijnych w kategorii "Inne działania" (działania niestandardowe) za promocję projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap I".
Nagrodzono nas za kampanię „Retro” zorganizowaną dla inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie" oraz kampanie: „Inżynier Przekop” i „Kolektory w mieście” przeprowadzone w ramach promocji budowy Kolektora Prawobrzeżnego II i Kolektora Deszczowego w Poznaniu. Nasze wysiłki i działania podjęte w celu realizacji wszystkich kampanii zostały docenione przez ekspertów, określone mianem oryginalnych
i pozytywnych w odbiorze.

 

European Business Award

Aquanet został uhonorowany nagrodą European Business Award Reprezentantów Kraju. Konkurs był sponsorowany przez Bank HSBC. Znaleźliśmy się w gronie 25 polskich przedsiębiorstw, które reprezentowały nasz kraj na forum międzynarodowym. Jest to wielki zaszczyt i nobilitacja dla Aquanet, która pozwoliła nam zaistnieć na arenie międzynarodowej.

 

Certyfikat Fair Play

Zdobycie tego prestiżowego tytułu i certyfikatu daje firmom możliwość firmowania się znakiem "Przedsiębiorstwo Fair Play". W praktyce oznacza to, że jesteśmy firmą rzetelną, dbającą o właściwe relacje na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania. Wyróżnienie "Fair Play" cieszy się wśród klientów i kontrahentów wielkim uznaniem. Wskazuje, że Aquanet kieruje się w swojej działalności szeroko rozumianymi zasadami etyki biznesu, zarówno w stosunku do pracowników Spółki, jak i swoich klientów.

Certyfikat Fair Play potwierdza, iż:

stworzyliśmy naszym pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu,
jesteśmy wrażliwi na potrzeby środowiska lokalnego,
aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach charytatywnych,
terminowo wywiązujemy się z zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
uczciwie i rzetelnie reklamujemy się, nie dyskredytując jednocześnie konkurencji,
postępujemy rzetelnie wobec Klientów,
potrafimy usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców,
nie mamy zaległości w regulowaniu należności wobec naszych kontrahentów,
nasza działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

 

Lista 2000 "Rzeczpospolitej"

W 2014 r. ponownie zauważono i wyróżniono naszą silną pozycję na krajowym rynku w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pn. Lista 2000. Uzyskaliśmy 726. miejsce wśród 2000 najlepszych polskich firm. Również znaleźliśmy się zestawieniu 50 najbardziej rentownych podmiotów, zajmując 20. pozycję. W 2013 r. zajęliśmy 836 miejsce wśród 2000 najlepszych polskich firm, a 29. wśród podmiotów najbardziej rentownych. Zostaliśmy również uwzględnieni w klasyfikacji 50 firm innowacyjnych, uzyskując 47. pozycję. W rankingu 2000 firm opublikowanym w 2012 roku Aquanet SA uplasował się na  847 miejscu. Zaś pośród 50 najbardziej rentownych przedsiębiorstw (wskaźnik EBITDA), Aquanet zajął 34 miejsce.

 

 

Solidna Firma

Aquanet SA otrzymał również tytuł "Solidna Firma" przyznawany w ramach programu gospodarczo-konsumenckiego. Zostaliśmy docenieni za terminowość rozliczeń z kontrahentami, pracownikami i Skarbem Państwa, warunki prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy, przestrzeganie praw konsumentami oraz działania prospołeczne. Program "Solidna Firma" promuje rzetelne i godne zaufania firmy poddając je wcześniej szczegółowej weryfikacji. Laureaci Programu stanowią wymierny dowód, że solidność potwierdzona certyfikatem ułatwia funkcjonowanie na rynku. Relacja filmowa z gali wręczenia nagród oraz przyznany znak solidnej firmy posłuży jako materiał promocyjny przy prowadzonych działaniach marketingowych.

 

Tytuł Mecenasa Ochrony Przyrody

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" doceniło wkład "Aquanetu" w ochronę środowiska i przyznało Spółce tytuł Mecenasa Ochrony Przyrody. Tym razem pomogliśmy w ochronie susła moręgowanego, który wraca na polskie łąki po dziesiątkach lat nieobecności. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przyrody, których celem jest uświadamianie i informowanie o istniejących zagrożeniach ekologicznych oraz ginących gatunkach zwierząt stanowi istotną część prowadzonych działań marketingowych.

 

Złota Kielnia

Spółka Aquanet została dwukrotnie uhonorowana przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE znakiem promocyjnym Złotej Kielni w 2010 i Platynowej Kielni w 2011 r., wyróżnieniem, które przyznawane jest od 1996 roku. W ten sposób PROFILE promują najlepsze firmy oraz osobistości (nie tylko z branży budowlanej), które stosują nowoczesne rozwiązania w swoich inwestycjach i uwzględniają ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa te powinny stanowić przykład dla innych. Docenione są firmy, których znakiem rozpoznawczym jest solidność, punktualność w wykonywaniu inwestycji oraz profesjonalizm. Zdarza się, że wyróżnione zostają również urzędy gmin lub miast za prowadzenie działalności przyjaznej mieszkańcom i inwestorom oraz za profesjonalne zarządzanie.

 

Rzetelna Firma

Certyfikat Rzetelności dla Aquanet SA wydany przez Krajowy Rejestr Długów rekomenduje współpracę z rzetelnymi przedsiębiorcami. Nasza Spółka jest członkiem Programu Rzetelna Firma i nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów.