Rozpocznij wpisywanie...

Nasza H2O

Aquanet zaopatruje w wodę blisko 800 tys.  mieszkańców Poznania i okolicznych gmin: Lubonia, Puszczykowa, Mosiny, Swarzędza, Czerwonaka, Suchego Lasu, Brodnicy, Kórnika, Murowanej Gośliny, Rokietnicy, Tarnowa Podgórnego, Dopiewa, Komornik i Kleszczewa. Z myślą o nich każdego dnia troszczymy się, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania odbiorców.

16 stycznia 2015 roku z kra­nów naszych odbiorców popłynęła udoskonalona pod wzglę­dem jakości: barwy, zapachu i smaku woda pitna. Dzięki zastosowaniu w modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie nowoczesnych technologii takich jak proces ozonowania i filtracja poprzez granulowany węgiel aktywny, zmniejszyliśmy dawkowanie  do wody środków dezynfekcyjnego. Ponadto w ramach przeprowadzonej inwestycji została zlikwidowana chlorownia na chlor gazowy, co wpłynęło na bezpieczeństwo ekologiczne tego terenu.  W ten sposób uzyskaliśmy smaczniejszą i bardziej krystaliczną wodę pitną.

W 2015 r. wyprodukowaliśmy około 46,5 mln m³ wody, pozyskanej z 17 ujęć i uzdatnionej w 16 stacjach, zlokalizowanych na terenie Poznania oraz gmin: Mosina, Swarzędz, Kórnik, Murowana Goślina i Suchy Las.

Jednocześnie prowadzimy intensywne prace na sieci wodociągowej Aquanetu, rozciągającej się na długości ponad 2,3 tys. km. Bieżące kontrole rurociągów, ich konserwacja, wymiana i rozbudowa przyczyniają się zarówno do usprawnienia przesyłu wody , jak i  eliminacji jej strat.