Rozpocznij wpisywanie...

Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2013 r.

W roku 2013 kontynuowaliśmy realizację programu inwestycyjnego Spółki na lata 2013 – 2022, przeznaczając na ten cel 153 724 tys. zł. Na obszarze Poznania i okolicznych gmin prowadziliśmy jednocześnie kilkadziesiąt kontraktów w zakresie udoskonalania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, kładąc szczególny nacisk na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 141 inwestycji zostało sfinansowanych ze środków własnych Aquanet, 26 współfinansowano z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Skala naszych przedsięwzięć została doceniona przez dziennik „Rzeczpospolita”, który w rankingu „Lista 2000” wyróżnił Aquanet wśród firm najbardziej innowacyjnych.

Jesteśmy największym w Wielkopolsce beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od roku 2007 roku realizujemy wieloetapowy projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”, obejmujący 40 zadań inwestycyjnych o wartości około 1,2 mld zł. W 2013 roku Spółka podpisała umowy na realizację kolejnych kontraktów wodociągowo-kanalizacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Nastąpiło rozszerzenie II. oraz uruchomienie III. i IV. etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”. Łączna wartość dofinansowania wszystkich inwestycji unijnych wynosi prawie 600 mln zł.

W 2013 roku realizowaliśmy zadania związane z modernizacją obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. W Poznaniu zakończyliśmy budowę zautomatyzowanej i zhermetyzowanej Przepompowni Ścieków „Hetmańska” o wydajności ok. 1m³ ścieków na sekundę oraz dwóch równoległych rurociągów tłocznych o śr. 700 mm i dł. 2,2 km każdy. Nowa przepompownia ścieków stała się jednym z najważniejszych obiektów Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego. Zakończyła się również modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Borówcu. Oczyszczalnia to teraz nowoczesny, zautomatyzowany i zhermetyzowany obiekt, którego średnia przepustowość wzrosła do 4000 m3 ścieków na dobę. Dzięki inwestycji możliwa jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby nowych osiedli mieszkaniowych w Gminie Kórnik. Kontynuowaliśmy modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie – naszej największej inwestycji wodociągowej, współfinansowanej przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Jej celem jest stworzenie nowoczesnego, wydajniejszego obiektu, zapewniającego produkcję bezpiecznej i smacznej wody dla 70% mieszkańców aglomeracji poznańskiej. W ramach modernizacji tego 45-letniego już obiektu zostaną wprowadzone innowacyjne technologie uzdatniania wód podziemnych, m.in. 30-kaskadowa napowietrzalnia, czy też filtry pospieszne i węglowe, które wraz z budynkiem ozonowni zapewnią mniejsze zużycie środków dezynfekujących w celu zabezpieczenia wody w sieci wodociągowej.

Wskutek inwestycji, która zakończy się w 2015 roku, zmniejszy się wyczuwalność zapachu chloru w wodzie. Oprócz walorów smakowych, poprawi się również jej barwa.
 

W ramach prowadzonych kontraktów unijnych jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia efektu ekologicznego, rozumianego jako liczba zrealizowanych przyłączy kanalizacyjnych. Dokładamy więc wszelkich starań, by mieszkańcy rozbudowywanych przez nas infrastrukturalnie terenów, znali warunki podłączania posesji do nowej kanalizacji, a przede wszystkim dostrzegali płynące z tego korzyści. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, Aquanet w latach 2009 - 2015 przyłączy do sieci kanalizacyjnej ponad 5 500 domów.

Ponadto, w połowie 2013 roku rozpoczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców Gminy Czerwonak hermetyzacja 4 osadników wstępnych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. To pierwsza w Polsce hermetyzacja osadników wstępnych o tak dużej średnicy tj. 52 m, wykorzystująca pokrywy „stałe” z aluminium. W efekcie zminimalizowane zostanie oddziaływanie oczyszczalni na środowisko poprzez zamknięcie uciążliwości zapachowej w granicach obiektu.

Zakończyliśmy również przebudowę kanalizacji w rejonie poznańskiego Ostrowa Tumskiego i Śródki. W ramach inwestycji powstały m.in. 2 podziemne przepompownie ścieków, 135 m kanałów grawitacyjnych oraz 1 852 m rurociągów tłocznych. Zrealizowaliśmy I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Szczepankowie, dzięki czemu dostęp do kanalizacji uzyskało ponad 400 posesji. W Poznaniu ruszyła również budowa kanalizacji na os. Fabianowo oraz na terenie Marlewa i Minikowa. Obie inwestycje umożliwią podłączenie do sieci kanalizacyjnej prawie 650 odbiorców. Z kolei w Borówcu zakończono I etap budowy kanalizacji sanitarnej, umożliwiając zrzut ścieków do nowej sieci ok. 450 posesjom. Jednocześnie przystąpiono do realizacji II etapu inwestycji, w efekcie którego powstanie 10 200 m kanałów sanitarnych i ok. 600 przyłączy kanalizacyjnych. W Luboniu rozpoczęła się budowa kolektora sanitarnego Wirskiego, podjęta w celu zapewnienia dostępu do sieci kanalizacyjnej ok. 900 posesjom. Wznowiono również prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z prawie 1 300 przyłączami w miejscowości Krosinko.

 

Aquanet w 2014 roku rozpocznie między innymi:

  • budowę kolektora ogólnospławnego w Al. Niepodległości w Poznaniu
  • modernizację Przepompowni Ścieków „Garbary” w Poznaniu
  • modernizację Oczyszczalni Ścieków w Mosinie,
  • budowę i renowację kolektora Junikowskiego w Poznaniu
  • budowę kolektora Umultowsko-Sucholeskiego na terenie Suchego Lasu i Poznania
  • budowę kolektora sanitarnego „Nowego Strzeszyńskiego” w ul. Koszalińskiej w Poznaniu.