Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dn. 05.04.2018

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów

2018/S 066-147794

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

 

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w ulicach Cmentarnej, Malwowej, Storczykowej, Żonkilowej i bocznej od Cmentarnej w Jasiniu gm. Swarzędz w ramach zadania inwestycyjnego 3-07-14-216-1 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

 

Ogłoszenie

SIWZ I - IDW 

SIWZ II - OPZ

SIWZ III - Wzory umów

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Turzańska-Oleksyn

tel. 61 835 92 33

faks: 61 835 93 21

POWRÓT DO LISTY