Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, 16. 04. 2018r

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów
2018/S 073-162957
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  na terenie os. Kameralnego przy ul. Glebowej w Poznaniu  w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-15-068-1 wraz z uzyskaniem  prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPZ

UMOWY

informacja z otwarcia ofert

wybór oferty najkorzystniejszej

sprawe prowadzi:

Małgorzata Danek
tel.: 61-8359-201 fax : 61-8359-321
e- mail: malgorzata.danek@aquanet.pl

POWRÓT DO LISTY