Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 17.04.2018 r.

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów
2018/S 074-165601
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Nazwa zadania:

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy gm. Swarzędz w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-07-17-080-1 „Swarzędz – sieć wodociągowa w ul. Wiatrakowej w Kobylnicy” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót 

Ogłoszenie

IDW

OPZ

Warunki techniczne

Umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POWRÓT DO LISTY