Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

 

Poznań, 28. 05. 2018r

Polska-Poznań: Usługi zarządzania budową
2018/S 099-227055
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

USŁUGA INŻYNIERA DLA 24  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018 – 2023
PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

UMOWA

OPZ

zmiana zapisów SIWZ

umowa powierzenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

sprawę prowadzi: Małgorzata Danek

tel.: (61) 8359-201; fax: (61) 8359-321
e- mail: malgorzata.danek@aquanet.pl;

 

 

 

 

 

POWRÓT DO LISTY