Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, 28.05.2018r.

Polska-Poznań: Usługi zarządzania budową
2018/S 099-227056
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA  ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I” PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W LATACH 2019-2023 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogłoszenie

SIWZ I - IDW

SIWZ II - Wzór umowy

SIWZ III - OPZ

Modyfiikacja SIWZ

Umowa powierzenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Turzańska- Oleksyn

tel. 61 8359 233, faks 61 8359 321

POWRÓT DO LISTY