Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 126-256845

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (Cześć formalna)

SIWZ (OPZ1)

SIWZ (OPZ2)

SIWZ (OPZ3)

SIWZ (OPZ4)

SIWZ (OPZ5 - Geologia1)

SIWZ (OPZ5 - Geologia2)

SIWZ (OPZ5 - Geologia3)

SIWZ (OPZ - Geologia4)

SIWZ (Wzór umowy)

Zmiana terminu składania ofert

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 08.08.2017 r.

Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców

Informacja o złożonych ofertach

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Sprawę prowadzi:
Tomasz Jerzak, tel. (61) 8 359-107, fax (61) 8 359-286
e-mail: tomasz.jerzak@aquanet.pl
pok. 223  Dział Przetargów AQUANET SA

POWRÓT DO LISTY
*}