Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

 

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 107, faks (61) 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 600.000 PLN
na:
Przebudowa istniejącego systemu napowietrzania dla bioreaktora nr 10.4 wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz powykonawczej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

SIWZ (OPZ)

SIWZ (Wzór Umowy)

Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców

 

Sprawę prowadzi:
Tomasz Jerzak, tel. (61) 8 359-107, fax (61) 8 359-286
e-mail: tomasz.jerzak@aquanet.pl
pok. 223  Dział Przetargów AQUANET SA

POWRÓT DO LISTY