Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 13.06.2017 r.

Polska-Poznań: Usługi zarządzania budową
2017/S 111-224038
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

„USŁUGA INŻYNIERA DLA 30  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017 – 2022 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI”

Ogłoszenie

SIWZ IDW

OPZ

UMOWA

 

- Odpowiedź na zapytania - Pakiet nr 1 ( z dnia 30-06-2017)

     - aktulany Formularz Ofertowy

- Sprostowanie 2017/S 125-255254

 

- Odpowiedzi na zapytania - Pakiet nr 2 + zmiany  ( z dnia 06-07-2017)

      - aktualne załączniki do odp.Pakiet 2 + zmiany

- sprostowanie 2017/S 129-264563

 

- Odpowiedź na zapytanie - Pakiet nr 3 + zmiany ( z dnia 17-07-2017)

     - aktualne załączniki do odp. Pakiet 3 + zmiany

- sprostowanie 2017/S  137-281811

 

- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

- sprostowanie 2017/S 145-300375

 

- odpowiedzi na zapytania - Pakiet 4, 5 + zmiany (z dnia01-08-2017)

     - aktualne załaczniki do odp.Pakiet 4,5+ zmiany

- sprostowanie 2017/S 147-305175

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

unieważnienie postepowania

POWRÓT DO LISTY
*}