Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów

2018/S 126-288355

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: Wesołej, Cichej w Szczytnikach; Jeziornej, Nad Wodą, Skowronkowej, Os. Parkowe, Łabędzie, Żurawia, Bażantowa, Jastrzębia w Szczytnikach; Platanowej, Jaśminowej, Cedrowej w Kamionkach; Drapałka w Borówcu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ I - IDW

SIWZ II - OPZ

SIWZ III - Wzory umów

Zmiany SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Turzańska-Oleksyn

tel. 61 835 92 33 faks: 61 835 93 21

email: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl

POWRÓT DO LISTY