Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Dz.U./S S145
01/08/2017
300321-2017-PL

Polska-Poznań: Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

2017/S 145-300321
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

 

Ogłoszenie

IDW

OPZ

Załączniki do OPZ

UMOWA

Załączniki do Umowy

Odpowiedzi na pytania (1) z dnia 31.08.2017r.

Sprostowanie z dnia 05.09.2017r.

Odpowiedzi na pytania (2) z dnia 06.09.2017r.

Unieważnienie postępowania_20.09.2017

 

Sprawę prowadzi:
Anna Urbaniak
tel. (61) 8 359 375
fax. (61) 8 359 286

POWRÓT DO LISTY
*}