Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
2018/S 175-397750
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy

„Dostawa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego”

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ - IDW

OPZ

Wzór umowy

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Turzańska-Oleksyn

e-mail: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl

tel./ faks 61 8359 233 / 61 8359 321

POWRÓT DO LISTY