Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 157-360638

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (Część formalna)

SIWZ (OPZ)

SIWZ (Wzór Umowy)

Odpowiedzi(1) na pytania Wykonawców

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 14.09.2018 r.

Odpowiedzi(2) na pytania Wykonawców

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 19.09.2018 r.

Odpowiedzi(3) na pytania Wykonawców

Informacja o złożonych ofertach

 

Sprawę prowadzi:
Tomasz Jerzak
tel. (61) 8 359-107,
fax (61) 8 359-286,
pok. 223  Dział Przetargów AQUANET SA

POWRÓT DO LISTY