Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 13.09.2018 r.

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 176-399836
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane

5-05-13-134-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora Umultowskiego (K34/FS6)
oraz
5-05-07-031-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Umultowa i Moraska (K19/FS6 )

 

Ogłoszenie

SIWZ I - IDW

SIWZ II - OPZ:

  Przedmiar robót

  Zadanie 5-05-07-031

  Zadanie 5-05-13-134

  Wytyczne

  Wzory dokumnetów

  Procedury

SIWZ III - Umowy

POWRÓT DO LISTY