Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 28.06.2017 r.

Polska-Poznań: Instalacje wodne
2017/S 121-245795
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

"Eksploatacja sieci wodociągowej gmin Suchy Las i Kórnik:

Pakiet nr 1 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las.

Pakiet nr 2 – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kórnik."

Ogłoszenie

Część I - IDW

Część II - OPZ| - Suchy Las

Część II - OPZ - Kórnik

Część III - Umowy

odpowiedź na pytania + zmiana SIWZ

sprostowanie

odpowiedź na pytania+zmiana SIWZ (pakiet pytań nr 2)

sprotowanie_1

informacja z otwarcia

rozstrzygnięcie postępowania

POWRÓT DO LISTY
*}