Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 15.10.2018 r.

Polska-Poznań: Usługi gospodarki ściekowej
2018/S 198-449371
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków na terenie zlewni Miasta Puszczykowo

Ogłoszenie

SIWZ I - IDW

SIWZ II - OPZ

SIWZ III - Umowy

Sprawę prowadzi: Lucyna Janowska
Tel. 61-8359-243, fax: 61-8359-321

POWRÓT DO LISTY