Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 12.09.2017 r.


Usługi likwidacji osadów

2017/S 174-357202

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe


Usługi

Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 55.000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) (dalej „Osady”) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1

 

Ogłoszenie

IDW

Załącznik A do Formularza Oferty

UMOWA

Załącznik nr 8 do Umowy

OPZ

Odpowiedzi na pytania (I) i zmiany SIWZ

- Aktualny Załącznik nr 4 /Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 6 PZP/

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POWRÓT DO LISTY
*}