Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 195-401516

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

 

Ogłoszenie o zamówieniu_2017_S_195-401516

SIWZ I - IDW

SIWZ II - OPZ

SIWZ III -Wzór Umowy

Zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2017r.

Informacja o złożonych ofertach _Z_53_2017

Informacja o złożonych ofertach dodatkowych_Z_53_2017

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Sprawę prowadzi:
Jolanta Sobiś
tel.  61 8 359 073
fax. 61 8 359 286

POWRÓT DO LISTY