Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

 

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2018/S 050-111446

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (Część formalna)

SIWZ (OPZ1)

SIWZ (OPZ2)

SIWZ (OPZ3)

SIWZ (OPZ4)

SIWZ (OPZ5)

SIWZ (Wzór Umowy)

Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców

Odpowiedzi (2) na pytania Wykonawców

Informacja o złożonych ofertach

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Sprawę prowadzi
Tomasz Jerzak
Tel. (61) 8359-107
Fax (61) 8359-286

POWRÓT DO LISTY