Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 244-510453

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (część formalna)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Wojewoda1)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Wojewoda2)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Prezydent1)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Prezydent2)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Prezydent3)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Prezydent4)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Prezydent5)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Prezydent6)

SIWZ (OPZ Projekt budowlany Prezydent7)

SIWZ (OPZ Projekt kanalizacji sanitarnej1)

SIWZ (OPZ Projekt kanalizacji sanitarnej2)

SIWZ (OPZ Projekt przyłączy sanitarnych1)

SIWZ (OPZ Projekt przyłączy sanitarnych2)

SIWZ (OPZ Dokumentacja geotechniczna)

SIWZ (OPZ Instrukcje eksploatacji)

SIWZ (OPZ Instrukcje rozruchu)

SIWZ (OPZ Procedury i wytyczne)

SIWZ (OPZ Projekt czasowej organizacji ruchu)

SIWZ (OPZ Projekt inwentaryzacji zieleni)

SIWZ (OPZ Projekt nasadzeń zastępczych)

SIWZ (OPZ Projekt odtworzenia nawierzchni)

SIWZ (OPZ Projekt odwodnienia wykopów)

SIWZ (OPZ Projekt organizacji wykonania inwestycji)

SIWZ (OPZ Projekt płukania i dezynfekcji)

SIWZ (OPZ Projekt przepompowni)

SIWZ (OPZ Projekt usunięcia kolizji)

SIWZ (OPZ Przedmiar robót)

SIWZ (OPZ Specyfikacja)

SIWZ (OPZ UZG)

SIWZ (Wzór umowy)

Odpowiedzi(1) na pytania Wykonawców

Odpowiedzi(2) na pytania Wykonawców

Uzupełnienie Odpowiedzi(1)

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 27.01.2018 r.

Odpowiedzi(3) na pytania Wykonawców

Odpowiedzi(4) na pytania Wykonawców

Informacja o złożonych ofertach

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Sprawę prowadzi:
Tomasz Jerzak
Tel. (61) 8359-107
Fax. (61) 8359-286

POWRÓT DO LISTY