Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 044-096845
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane

Nazwa: Roboty budowlano-montażowe: Poznań - kanalizacja sanitrana w ul. Obornickiej i ul. Jaroczyńskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ I - IDW

SIWZ II -OPZ

SIWZ III - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytania II

Odpowiedzi na pytania III

Zmiana terminu składania ofert

Sprostowanie ogłoszenia 

Zmiana terminu składania ofert II

Sprostowanie ogłoszenia II

Odpowiedzi na pytania IV

Przedmiar korekta

Informacja z otwarcia ofert

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Turzańska-Oleksyn

tel./faks 61 859 233/ 61 859 321

e-mail: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl

POWRÓT DO LISTY