Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN
na:
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez wykonanie układu z zastosowaniem turbiny ORC wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

 

Baza konkurencyjności -ogłoszenie nr 1124709

Ogłoszenie o zamówieniu_Z_84_2017

Część I SIWZ

Część II SIWZ - OPZ

Część III SIWZ - Umowa

Informacja z otwarcia oferty

 

Sprawę prowadzi:
Jolanta Sobiś
tel.  61 8 359 073
fax. 61 8 359 286

POWRÓT DO LISTY