Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 05.02.2018 r.

 

Polska-Poznań: Laboratoryjne usługi badawcze
2018/S 024-051874
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Nazwa:

Pobieranie próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i innych wraz z opracowaniem i przekazywaniem wyników badań wraz z opiniami oraz sporządzeniem sprawozdań z badań.

 

Ogłoszenie

SIWZ I

SIWZ II

Załącznik Nr A.1

Załącznik Nr A.2

Załącznik Nr B

Załącznik Nr C

Umowa

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zmiana SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

POWRÓT DO LISTY