Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Z/20/2019 - Wzrost produkcji energii „zielonej” na terenie LOŚ - Zaprojektowanie i budowa instalacji przyjmowania, przesyłu i dozowania odpadów płynnych do istniejących Zamkniętych Komór Fermentacyjnych oraz przebudowa odsiarczalni biogazu na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu.

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

zobacz wiecej »