Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

W niedzielę 4 maja zapraszamy na zwiedzanie grupy schronów mobilizacyjnych z 1914 roku usytuowanych na ujęciu wody Dębina, które są niedostępne na co dzień.Będzie też można zapoznać się z konstrukcją ufortyfikowanego mostu na Warcie przed jego bliską modernizacją. Oprowadzanie odbędzie się w historycznych mundurach, przewidziany jest też obóz wojskowy różnych formacji, zabytkowe pojazdy (w tym polski samochód pancerny wzór 1934, rosyjski Austin Putiłow „Poznańczyk” oraz jedyny w Polsce Chevrolet Canada C60-S); kuchnia polowa oraz stoisko księgarskie.


Wszystko to w ramach trzynastej edycji Lubońskiego Rajdu Rowerowo-Pieszego Śladami Historii przygotowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia przy współpracy z Aquanetem i  innymi organizacjami społecznymi oraz instytucjami.

Luboński Rajd Rowerowo-Pieszy Śladami Historii to największa cykliczna impreza w Poznaniu, w trakcie której można zwiedzać niedostępne na co dzień dla turystów dzieła zewnętrznego pasa umocnień dziewiętnastowiecznej twierdzy. Tegoroczne wydarzenia będą dedykowane setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej, która przypada w tym roku.

Program imprezy:

  • 9.30 – start tras rowerowych (zbiórka przed SP 3 w Luboniu w pobliżu skrzyżowania ulic Armii    Poznań i Powstańców Wielkopolskich).
  • 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 – zwiedzanie umocnień w Dębinie w grupach (zbiórka na polu biwakowym w pobliżu leśniczówki przy ulicy Ku Dębinie).
  • 13.00-14.00 – spotkanie z Leszkiem Adamczewskim - autorem książek między innymi o drugowojennej historii Wielkopolski.

Impreza ma charakter rodzinny, jest bezpłatna i odbędzie się bez względu na pogodę. Należy zabrać z sobą latarki, ponieważ wnętrza schronów nie są oświetlone. Przydadzą się również długopisy, gdyż po zakończeniu każdego zwiedzania odbędzie się tradycyjny konkurs wiedzy o fortyfikacjach.
Aby wziąć udział w imprezie należy zapisać się na odpowiednią listę, dostępną bezpośrednio przed zwiedzaniem. W tym celu prosi się o wcześniejsze przybycie. Wyjątek stanowi trasa rowerowa wymagająca odpowiednio wcześniejszego zapisania się: +48 784 043 369.

Dodatkowe informacje na stronach: www.tmmlsh.pl, przemo_m.dobroni.pl, facebook.com/tmmlsh


Początki poznańskiej twierdzy fortowej sięgają 1872 roku, kiedy to podjęto decyzję o modernizacji istniejących tutaj umocnień. Przeprowadzono ją według nowatorskiej wówczas koncepcji fortyfikacji – systemu fortowego ześrodkowanego. Polegała ona na budowie wokół miasta pierścienia samodzielnych dzieł przystosowanych do obrony okrężnej. W pierwszym etapie, w latach 1876-1883, zrealizowano dziewięć artyleryjskich fortów głównych oraz trzy artyleryjskie forty pośrednie oddalone od centrum o około 4-5 km wraz z siecią dróg dojazdowych. W drugim etapie realizacji poznańskiej twierdzy, w latach 1887-1896 zbudowano sześć fortów pośrednich nowego typu, samodzielną baterię oraz schrony międzypolowe, natomiast wszystkie wcześniejsze obiekty wzmocniono. Kolejna znacząca rozbudowa nastąpiła w 1914 roku podczas przygotowań do Wielkiej Wojny, kiedy to zrealizowano ponad 90 schronów mobilizacyjnych.
Ufortyfikowany most kolejowy nad rzeką Wartą łączący Dębinę ze Starołęką stanowi wyjątkowo cenny przykład sztuki inżynieryjnej. Zbudowano go w latach 1874-1875 w trakcie realizacji linii kolejowej łączącej Poznań z Kluczborkiem. Ze względu na swoją specyficzną konstrukcję znalazł się on w wydawnictwach encyklopedycznych z końca XIX wieku obok słynnego mostu brooklyńskiego w Nowym Jorku, czy też przeprawy nad Monongahelą w Pittsburgu.

 

POWRÓT DO LISTY